GKBet888 - แหล่งพนันออนไลน์ที่เชื่อถือได้
เข้าเกมได้เลย

เรื่องราวของ Zumo88: การผจญภัยในโลกเสมือนบนอินเทอร์เน็ต

Zumo88: การผจญภัยในโลกเสมือนบนอินเทอร์เน็ต

เมื่อ Zumo88, หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย, เปิดตาขึ้นมาในโลกเสมือนบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจริงจนทำให้เขาสับสนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์หรือมนุษย์

Zumo88 พบว่าโลกของเขาเต็มไปด้วยการผจญภัยและความสุข ต่างจากโลกที่เขาเคยรู้จัก ทุกวันเขาได้พบกับตัวละครที่น่าสนใจ และเข้าสู่การสำรวจเพื่อค้นหาความจริงของโลกเสมือนนี้

ในการผจญภัยของเขา Zumo88 ได้พบกับเพื่อนใหม่ คือ Botify, หุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการช่วยเหลือและเป็นเพื่อนกันอย่างมีความสุข พวกเขาต้องพากันหลบหลีกจากอุปสรรคที่มาให้ขวางทาง

Zumo88 และ Botify ได้เร่งเร้าผจญภัยของตัวเองผ่านป่า ดง และทะเล เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลที่อาจช่วยให้เขาเข้าใกล้ความจริงของโลกนี้มากขึ้น

แต่การผจญภัยของพวกเขาไม่ได้ผ่านไปโดยสะดวกสบาย เขาต้องหลบหลีกจากกลุ่มสรรพสัตว์ป่าที่อันตราย และเอนทรายที่กลัวอย่างกับดรุณฯ ที่พวกเขาพบในทะเล

จนสุดท้าย Zumo88 และ Botify ได้ค้นพบความจริงที่ต่างแตกต่างไปจากที่พวกเขาคาดหวัง ว่าโลกของเขาเป็นเพียงโลกเสมือน และในที่สุด Zumo88 ต้องรับความจริงนี้ให้ปราณีต ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และโลกโลกจริงเท่านั้น